تعویض و نصب باتری سمعک

1 – قسمت درب سمعک را به سمت بالا گرفته و توسط ناخنی درب را از قسمت زائده جلو آن باز نمایید.
2 – باطری کهنه را به آرامی دربیاورید.
3 – لیبل محافظ پشت باطری نو را جدا نمایید.( این لیبل را تنها در زمان استفاده از باطری جدا نمایید. زیرا در صورت جدا کردن لیبل و عدم استفاده از باطری با گذشت زمان باطری خالی می شود.)
4 – باطری جدید را با توجه به علامت + حک شده بر روی قسمت تخت آن و انطباق با علامت + حک شده بر روی قسمت باریک درب باطری داخل درب باطری قرار دهید.
5 – به آرامی درب باطری راببندید.
* عمر باطری ها از 5 روز تا 2 هفته می باشد.( البته با توجه به سایز و مدت زمان استفاده و نوع باطری و سمعک)
علامت هشدار ضعیف شدن باطری
در سمعک های دیجیتال با شنیدن صدای بوق مانندی این هشدار به شما داده می شود که باطری در حال تمام شدن است. این صدا هرچند دقیقه یک بار تکرار می شود و تا زمانی که باطری به طور کلی خالی می شود و یا باطری نو جایگزین شود ادامه پیدا می کند.
بعد از این صدای هشدار ممکن است کیفیت صدا تغییر کند که با گذاشتن باطری نو جبران خواهد شد.